EW-MAR

01 | Oznakowanie przestrzenne

Logo wykonane za pomocą liter przestrzennych oraz kasetonu z dibondu.

02 | Oznakowanie odzieży

Logo w wersji wertykalnej i horyzontalnej nanoszone na odzież roboczą w postaci haftu.